AMD A-series – Fusion и в средния клас, част 2

август 18th, 2011

Резултати

За начало нека погледнем как се държи контролера на паметта. В случая използвам външна видеокарта.


Както може да се очаква на този етап няма особени промени. Кеш архитектурата е на практика същата, като единствената разлика е скалирането заради тактовата честота. При работата с паметта следва да отбележим значително подобрените резултати при запис, така че явно някакъв ефект от новия контролер има дори и в еднопоточната работа, както е при AIDA 64. При латентността на паметта прави впечатление малко по-високата латентност на L2 кеша при Llano, но това може да се очаква предвид удвоения му обем. При работата с паметта също има леко забавяне, което вероятно се дължи на недооптимизрания BIOS.


Значително по-интересно стоят нещата при SiSoftware SANDRA. В този случай достъпът до паметта е многопоточен, което позволява пълно задействане на възможностите на контролера и резултатът е налице – новият модел предоставя 22% по-висока сумарна пропускателна способност за целия процесор. Това е горе-долу в рамките на очакването, предвид заявленията на компанията за 50% увеличена производителност на контролера, като в тях се съдържа и разликата в честотите между официално поддържаните памети. Подобно е и положението при латентността, като за разлика от AIDA при L2 кеш паметта SANDRA отчита само 15 такта латентност. В действителност би трябвало да са 20, но явно алгоритъма на програмата улучава някаква оптимална ситуация. Латентността на паметта е малко по-ниска като тактове при Llano, макар че като абсолютна стойност е малко по-висока (77,1 нс срещу 75,3 нс). Разликата може и да се дължи на липсата на L3 кеш, който неизбежно добавя известно забавяне при Phenom.

Тестовете PCMark представят различни ситуации и генерират обобщен резултат, който би трябвало да дава цялостна оценка на производителността на системите. Изглежда че по-старият, Vantage, отдава по-голяма тежест на процесорните тестове, което демонстрира и високият резултат на комбинацията X4 955+ Radeon HD 4290, която изпреварва двата Llano модела, въпреки значително по-бързите им графични ядра. Прехвърлянето към един от най-мощните графични ускорители в момента добавя само 10% към крайния резултат ,което потвърждава впечатленията. PCMark’07 изглежда малко по-добре балансиран в това отношение, като интегрираната система на базата на х4 955 остава на последно място, макар и с много малка разлика спрямо A6-3650. По същество резултатите показват, че ако изключим графичната производителност, Llano няма да ви даде някакви предимства пред X4 955 за ежедневна работа.Рендирането е изключително тежка изчислителна задача и е добър тест за възможноситте за работа с плаваща запетая на процесорите. За съжаление изглежда подобренията в Llanо нямат ефект върху тази дейност, като изоставането му зад по-стария Phenom  II е врамките на разликата в тактовата честота в Cinebench и с една идея по-добре в POV-Ray, както в едноядрен, така и в многоядрен режим. Скалирането на двата модела е на практика идентично между 1 и 4 ядра, като коефициента на ускорение надминава 3,9х, което отличен резултат. Голямото предимство за новия процесор обаче е производителността при предварителна обработка на сцените, където за динамичната работа се използва графичното ядро. В този случай Llano показва мускули, поне в OpenGL подтеста на Cinebench. А8-3850 достига 30 кадъра в секунда, докато A6-3650 постига 23,7, което е почти 4 пъти повече от комбинацията Phenom II X4 955+Radeon HD 4290. При все факта че тук не става дума за игри и висока производителност не е нужна, 6 кадъра в секунда едва ли са достатъчни за комфортна работа, минимума е по-скоро 12-15. Radeon HD 6970 изглежда е ограничен от производителността на процесорите, като добавя „едва” 20-27 кадъра над резултата на Llano. По всичко изглежда че ако търсите относително евтина работна станция за предварителна обработка на 3D графика, Llano може би е точно това от което се нуждаете.


Работата с Photoshop обаче не е сред най-силните страни на Llano. Изглежда Retouch Artists теста е по-силно зависим от производителността на паметта в многопоточен режим, иначе няма смислено обяснение за резултатите. В този случай Llano печели с малка преднина пред Phenom. Нашият собствен тест обаче показва различни резултати, като е доста по-зависим от чистата производителност на процесора, което не е учудващо, предвид че съдържа доста еднопоточни действия. В този случай обаче Phenom, дори в комбинация с Radeon 4290 е по-бърз от А8-3850 комбиниран с Radeon HD 6970. „Шиенето” на панорми пък изглежда е някъде по средата откъм изисквания, като Phenom в комбинация с външна карта побеждава Llano с малко, но пък заедно с итегрирана графика пада от по-бързия от двата нови процесора.


Архивирането на файлове по принцип се слави като доста зависеща от производителността на паметта задача, но явно тестовете в двете програми са достатъчно добре оптимизирани за работа с кеш паметта и на практика изцяло зависят от изчислителните възможности на процесора. При това положение Llano остава зад Phenom, както с външна видеокарта, така и с интегрирана графика. Допълнителната L2 кеш памет изглежда обаче се отразява добре на процесора, като разликата му спрямо Phenom е значително по-малка от тази на Athlon II X4 процесорите от предходното поколение.

x.264 кодекът изглежда зависим както от изчислителните възможности на процесора, така и от производителността на паметта. По-бързият като честота Phenom успява да победи Llano и в този случай, но и двата процесора получават доста добра добавка към производителността при използване на външна графика. По-ефективният контролер на Llano не успява да компенсира разликата от 300 МХц тактова честота.

По подобен начин стоят нещата и при Cyberlink MediaShow Espresso, поне в режима без GPU ускорение. При използване на графичното ядро изглежда, че основната полза идва преди всичко при декодирането на видеото, като дори Radeon HD 4290 дава добра добавка към производителността, а при него беше невъзможно да се активира ускорението при кодиране. При все това изглежда че някаква чат от кодирането също се ускорява през графичния адаптер, като 6970 заедно с 955 дава по-голям прираст спрямо интегрираната графика, в сравнение с аналогичните Llano конфигурации.

Страници: Предишна 1 2 3 4 5 Следваща