Още няколко думи за Bulldozer

Надявам се това да е последната статия по темата:). И все пак сметнах, че има още нещо за доизясняване относно новата архитектура на AMD, а именно колко точно ефективно е използването на двата клъстера и колко добре скалира архитектурата между ядра и клъстери. Все пак това е един доста радикален нов подход в разработката на процесори.

Резултатите мисля че ще са ви интересни.

  • Trackback are closed
  • Comments (0)
  1. No comments yet.