Ivy Bridge част 1 – HD Graphics 4000

септември 3rd, 2012

 Изчислителна производителност

В първия тест за общи изчисления ни очаква изненада – макар очаквано 6550D да побеждава с двоен резултат HD 4000, то производителността на процесорните ядра и в двата случая е много по-висока. Явно дадената задача е по-удобна за тях, вероятно заради използването на много разклонения в дадения алгоритъм. В същото време отново Ivy Bridge показва над двойна производителност спрямо Llano на ниво процесор. Заедно с това използването на графичната част заедно с процесорната работи малко по-ефективно върху Core I7-3770, вероятно заради по-ефективната работа с паметта.

За сметка на това Radeon HD 6550D си „отмъщава“ при обработката на Bitcoin данни, където явно благодарението на наличието на някои специализирани инструкции показва 5 пъти по-голям резултат спрямо HD Graphics 4000, и близо 10 пъти по-добър от процесорните ядра на Ivy Bridge.

В първия тест на Sandra адаптерите се разполагат приблизително според теоретичната си изчислителна производителност при работата с единична точност и в OpenCL, и в DirectCompute. Все пак си струва да се отбележи, че 6550D работи малко по-ефективно в дадения случай. При двойната точност излиза, че софтуерната емулация върху модела на AMD под OpenCL работи толкова бързо колкото хардуерните изчисления при Intel, но в Direct Compute хардуерната реализация е близо 2,5 пъти по-бърза.

Накрая производителността при криптиране и хеширане. В този случай при криптирането модела на Intel се справя за първи път по-добре от този на AMD, но за сметка на това губи с над двойно изоставане при хеширането. Между двата изчислителни API е трудно да се даде категоричен победил, но пък изглежда модела на AMD предпочита OpenCL, докато този на Intel – Direct Compute.

В края на краищата смятам че, очаквано, Radeon HD 6550D се представя много по-добре в като изчислителен процесор. В същото време в повечето тестове Intel не изостава драстично като ефективност, ако съотнесем разликата в теоретичната изчислителна производителност, като единствено в Bitcoin разликата е несъразмерно голяма. Може да се каже че като за първи опит от страна на Intel компанията се е справила повече от задоволително и има добра основа за в бъдеще.

Страници: Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща