Radeon HD 7950 – по-малкият Tahiti

март 12th, 2012

Резултатите

За начало – синтетичните тестове в 3DMark Vantage. При скоростта на текстуриране, POM и Perlin Noise тестовете  разликата е общо взето еквивалентна на разликата в изчислителните блокове. Тъй като в чисто количествено отношение 6970 е само с 16% по-малко шейдери и текстурници, но честотата й е с 10% по-висока, в Perlin Noise и Texture Fillrate бившият флагман се озовава доста близо до новия модел. В POM теста дистанцията е непропорционално голяма, почти 34%, което показва преимуществата на новата архитектура. GPU Particles и GPU Cloth пък демонстрират производителността с геометрични данни. Както се вижда разликите спрямо 6970 отново не са много големи, а Tahiti се представят единствено според тактовата си честота. Накрая в Color Fillrate  графичните адаптери се подреждат според производителността на паметта си, което е напълно очаквано, предвид че броя на РОП блоковете е еднакъв при всички адаптери и няма съществени разлики във възможностите между двете поколения.

Крайните резултати показват, че въпреки близките постижения в синтетичните подтестове, Radeon HD 7950 би трябвало да има сериозно предимство от  порядъка на 16-17% спрямо 6970. Изоставането спрямо 7970 е около 13%, а при равни честоти се скъсява до едва 5%. Максимално овърклокнатата 7950 пък е с около 7% преимущество пред стандартната Radeon HD 7970. При 3DMark 11 нещата не стоят много по-различно.

За да приключим с тази серията от тестове – Unigine Heaven. Усъвършенстваните теселатори в новия чип демонстрират възможностите си, като разликата между 7950 и 6970 е съответно 30 и 43% в двата режима, доста повече от чисто количествените разлики в спецификациите. В същото време разликата спрямо 7970 също е сравнително голяма, съответно 17 и 20%, като при равни честоти остава около 6%. Всичко това говори, че освен от теселационните възможности тестът зависи и от шейдерната производителност. Овърклокът пък дава 11-14% предимство на 7950.

Страници: Предишна 1 2 3 4 5 Следваща